. .. Interwencje

Gniezno- starosto Piotrze Gruszczyński remonty? … a anteny nadal stoją ….

Dach Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie ul. Powstańców Wielkopolskich

Starosta powiatu gnieźnieńskiego, Piotr Gruszczyński na oficjalnej stronie powiatu, w komunikatach prasowych i w czasie sesji Rady Powiatu informuje o remontach w powiatowych szkołach tymczasem jeden z naszych czytelników w liście do redakcji pisze ……

Proszę przypomnieć staroście Gruszczyńskiemu, że na budynku szkoły, oraz obok budynku w których uczy się młodzież nadal znajdują się 2 nadajniki telefonii komórkowej za które organ prowadzący, czyli starostwo pobiera co miesiąc niemałe pieniądze.

O szkodliwości i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, w których Sąd stwierdził nieprawidłowości związane z lokalizacją instalacji i procedurami z tym związanymi pisaliśmy uprzednio w poniższych artykułach …

Dla przypomnienia

Redakcja GFI w piśmie z dnia 23.07.2019r., a więc trzy lata temu (!!!) prosiła starostę Piotra Gruszczyńskiego o likwidację tej zabudowy. W odpowiedzi jaka wówczas otrzymaliśmy (1.08.2019r.) napisano….

….. uwzględniając Pani stanowisko, w momencie otrzymania przez Zarząd Powiatu wniosku o przedłużenie ww. umów, pod uwagę będzie brana również możliwość ich rozwiązania ….

Mijają trzy lata a zabudowa stacji komórkowej na dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie ul. Powstańców Wielkopolskich oraz przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie ul. Słowackiego 45 jak stała tak stoi.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie ul. Słowackiego

INTERWENCJE

Redakcja GFI w ramach dostępu do informacji publicznej w dniu dzisiejszym skierowała do starosty Piotra Gruszczyńskiego wniosek o kserokopię ostatnich dokumentów, które przedłużają wcześniej zawartą umowę na zabudowę stacji komórkowych na dachu budynku i przy obiekcie szkolnym podległym pod powiat gnieźnieński.

Tekst: Anna Nowak zdjęcia: czytelnik

Dodaj komentarz