Gniezno-Starosta Piotr Gruszczyński, 50 mln złotych – tajna umowa.

FAKTY: Dnia 04.07.2019r. (data doręczenia 05.08.2019r.) jako redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE.pl skierowaliśmy zapytania prasowe do Starosty Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego. W dniu 15.07.2019r. otrzymaliśmy odpowiedź, którą publikujemy: Dnia 19.07.2019r. jako osoba prywatna złożyłam wniosek: W piśmie z dnia 25.07.2019r. Starosta Piotr Gruszczyński odpowiada: INTERWENCJE: W dniu dzisiejszym tj. 19.08.2019r. zostanie skierowany wniosek do wszystkich Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego o następującej treści…… Wniosek zostanie przesłany również do posłów i senatora, … Czytaj dalej Gniezno-Starosta Piotr Gruszczyński, 50 mln złotych – tajna umowa.