. .. Gorący temat

Gniezno – członek Zarządu, Danuta Winiarska przewodnicząca konkursu na stanowisko z-cy dyrektora szpitala.

Stary … nowy wicedyrektor …… dzieje pewnego konkursu.

O tym, że na stanowisko p.o. z-cy dyrektora d.s lecznictwa powołany został z dniem 6 marca 2019 roku Mateusz Hen nie poinformował ówczesny p.o. dyrektor szpitala Michał Ogrodowicz a zrobiła to w dniu 10 marca 2019 roku na konferencji prasowej w-ce starosta Anna Jung.

…… od dnia 6 marca tymże dyrektorem jest … Mateusz Hen …

Natomiast już 😉 w dniu 22 czerwca 2021r., po dwóch latach oczekiwania 🤔 odbył się konkurs na stanowisko z-cy dyrektora szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Z pozyskanych przez naszą redakcję dokumentów wynika, że w ramach postępowania konkursowego wpłynęły dwie oferty – lekarzy Błażeja Ciesielczyka  i Mateusza Hena. Obie oferty zostały sprawdzone pod względem formalnym. Jak wynika z dokumentów komisji p.o dyrektor Mateusz Hen nie złożył kompletu dokumentów 🤔.

W ofercie kandydata Mateusza Hena stwierdzono brak życiorysu wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej”. 

To „zapomnienie” 🧐 spowodowało, że w konkursie brał udział już tylko jeden kandydat a zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli do konkursu nie przystąpi przynajmniej dwóch kandydatów oznacza to, że konkurs został nie rozstrzygnięty, że nie wybrano kandydata.

Dla przypomnienia, na kilka dni przed posiedzeniem komisji konkursowej  to jest w dniu 15 czerwca 2021r., do Zarządu powiatu gnieźnieńskiego i Rady Społecznej Szpitala wpłynęło wotum nieufności pracowników (głównie lekarzy)  ze Szpitala Pomnik Chrztu Polski wobec dyrekcji szpitala w tym p.o z-cy dyrektora d.s lecznictwa Mateusza Hena i lekarza Bartosza Śmidowicza.

Oto kopia pisma w którym dokonaliśmy anonimizacji:

Już po kolejnych trzech miesiącach – w dniu 27 września 2021  – to jest  tylko 2 i 1/2 roku 🧐 od czasu powołania Mateusza Hena na p.o zastępcy dyrektora odbyło się następne posiedzenie komisji konkursowej która rozpatrywała dwie kandydatury;  Mateusza HenaBartosza Śmidowicza.

Tym razem – jak wynika z protokołów prac komisji obaj kandydaci (na co dzień bliscy współpracownicy w szpitalu)   przedstawili swoje życiorysy i przebiegi pracy zawodowej oraz resztę dokumentów i konkurs wygrał Mateusz Hen.

Komisja konkursowa nie miała zapewne żadnej wiedzy o wotum nieufności w którym zupełnie przypadkowo znalazły się nazwiska obu kandydatów – bo w protokole nie znalazła się wzmianka na ten temat.  Możemy tylko domyślać się, że starosta Piotr Gruszczyński do którego adresowano votum (jako starosty i jako przewodniczącego rady społecznej szpitala) podjął strategiczną decyzję o nie ujawnianiu treści votum nieufności radnym zapewne tylko dlatego, żeby nie zakłócić sprawnej,  trwającej 30 miesięcy 🧐 procedury wyboru zastępcy dyrektora ds. lecznictwa szpitala.


Przypominamy, że podstawę prawną konkursów stanowią: ustawa z 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej , i rozporządzenie ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Zgodnie z tymi przepisami prawa konkurs na stanowiska wymienione w katalogu zawartym w art. 49 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej przeprowadzany jest przez komisję konkursową. Zasadą jest, że komisja konkursowa powinna być powołana w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem.

Przewodniczącą Komisji Konkursowej obu konkursów był członek Zarządu Powiatu Danuta Winiarska powołana na to stanowisko w dniu 27 maja 2021 roku. 

Poniżej link do protokołów z posiedzeń komisji…..

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

1 komentarz

  • Kochany redaktorze . Umieszczacie komentarze za daleko od dotyczącego go artykułu. To jest Wasz mały błąd ! Może przerobicie Trochę Waszą stronę by komentarze czytelników znalazły się pod artykułem , którego dotyczą ? Jak Wam się to uda zapewniam , że ilość czytelników Waszej strony mocno wzrośnie ?!

Dodaj komentarz